Kvůli vleklým problémům se zatékáním, nefunkčním klempířským prvkům a špatnou difuzní folií byla provedena kompletní rekonstrukce střechy části do dvora na bytovém domě Čechova 8. Byla rozebrána krytina Cembrit, demontovány latě, klempířské prvky a odstraněna stará nefunkční folie. Po provedení impregnace krokví byla natažena jako záchytná hydroizolační vrstva difuzní folie DELTA. Bylo provedeno nové na laťování a montáž nových klempířských prvků z materiálu titan zinek. Nakonec byla položena původní krytina Cembrit.