Provádíme klempířské práce, montáže okapů úžlabí a svodů.
Oplechování komínů,  říms, oken a střešních výlezů. 

Oplechování římsy před opravou fasády

Ukázka naší práce

Zastřešení nepoužívaných komínů – oplechování komínu – další práce

Ukázka naší práce